Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Dokumentumtár

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár kereső oldalán teljeskörűen és naprakészen elérhetők. A Nemzeti Jogszabálytár jogi adatbázisát ITT (https://or.njt.hu/) érheti el. A megjelenő űrlap értelemszerű kitöltésével kereshet. Keresési tippek

Név Csökkenő rendezés Méret
Vissza
01-2023.febr.22. Kissné Révfalvi Andrea képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.09 KB
02-2023.febr.22. Kinizsi Gábor képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 98.76 KB
03-2023.febr.22. a napirendi pontok elfogadásáról 103.23 KB
04-2023.febr.22. 1. melléklete 161.12 KB
04-2023.febr.22. a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról 100.64 KB
05-2023.febr.22. Nyikos László polgármester szavazásáról 96.66 KB
06-2023.febr.22. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 96.63 KB
07-2023.febr.22. a polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása szabályainak és összegének meghatározásáról 105.15 KB
08-2023.febr.22. Nyikos László polgármester szavazásáról 96.76 KB
09-2023.febr.22. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 96.57 KB
10-2023.febr.22. a polgármester 2023. évi szabadságának mértékéről 98.32 KB
11-2023.febr.22. a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 96.85 KB
110-2023.aug_.31.rendk_. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról_0 98.71 KB
111-2023.aug_.31.rendk_. Nyikos Lászlóné képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról_0 98.74 KB
112-2023.aug_.31.rendk_. a napirendi pontok elfogadásáról_0 98.71 KB
113-2023.aug_.31.rendk_. bölcsődei gondozási intézményi térítési díj önköltségszámításának elfogadása_0 117.15 KB
114-2023.aug_.31.rendk_. Döntés a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde szmsz, szakmai dokumentumok mód_0 102.81 KB
115-2023.szept_.28. Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról_0 101.98 KB
116-2023.szept_.28. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról_0 101.75 KB
117-2023.szept_.28. a napirendi pontok elfogadásáról_0 109.47 KB
118-2023.szept_.28. az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatóról_0 98.68 KB
119-2023.szept_.28. intézményi létszámcsökkentésről_0 101.66 KB
12-2023.febr.22. a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda tárgyévi nyitvatartási rendjének meghatározásáról 100.03 KB
120-2023.szept_.28. módosító javaslat elfogadásáról_0 106.54 KB
121-2023.szept_.28. Nyikos László polgármester szavazásáról_0 98.64 KB
122-2023.szept_.28. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról_0 98.63 KB
123-2023.szept_.28. a polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása szabályainak és összegének meghatározásáról szóló 7-2023 (II.22.) határozat módosításáról_0 104.38 KB
124-2023.szept_.28. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról_0 104.62 KB
125-2023.szept_.28. a 2022. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolására vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról_0 124.19 KB
126-2023.szept_.28. a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022-2023-as nevelési évben_0 102.83 KB
127-2023.szept_.28. a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2023-2024-es nevelési évre szóló_0 101.79 KB
128-2023.szept_.28. módosító javaslat elfogadásáról_0 103.51 KB
129-2023.szept_.28. Polgárdi külterületén található 020-2, 018, 019 és 03 helyrajzi számú kivett saját használatú út és kivett út elnevezésére 151.1 KB
13-2023.febr.22. a Peti Panni I. családi bölcsőde tárgyévi nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról 99.91 KB
130-2023.szept_.28. Polgárdi belterületén található 1029-1, 1029-2, 1029-3 és 1029-7 helyrajzi számú kivett saját használatú út és kivett közterület elnevezésére 127.25 KB
131-2023.szept_.28. a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 100.06 KB
132-2023.szept_.28. a Polgárdi Víz Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 100.07 KB
133-2023.szept_.28. a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 120.58 KB
134-2023.szept_.28. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről 100.02 KB
135-2023.szept_.28. a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 103.54 KB
14-2023.febr.22. a Peti Panni II. családi bölcsőde tárgyévi nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról 100.33 KB
141-2023.okt_.30. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 98.95 KB
142-2023.okt_.30. Nyikos Lászlóné képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 98.99 KB
143-2023.okt_.30. a napirendi pontok elfogadásáról 99.69 KB
144-2023. okt. 30. határozat melléklete 60.25 KB
144-2023.okt_.30. Polgárdi Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról 144.01 KB
145-2023.okt_.30. Polgárdi Város Önkormányzata 7-2018. számú Közbeszerzési Szabályzata módosításáról 119.98 KB
157-2023.nov_.27. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 101.6 KB
158-2023.nov_.27. Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 102.17 KB
159-2023.nov_.27. a napirendi pont elfogadásáról 102.81 KB
160-2023.nov_.27. a Villamos energia beszerzése - Polgárdi tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges eljárási és érdemi döntés meghozataláról 103.66 KB
161-2023.nov_.27. közmeghallgatás_Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 101.02 KB
162-2023.nov_.27. közmeghallgatás_Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 101.17 KB
163-2023.nov_.27. közmeghallgatás_a napirendi pontok elfogadásáról 101.43 KB
164-2023.nov_.30. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.74 KB
165-2023.nov_.30. Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.9 KB
166-2023.nov_.30. a napirendi pont elfogadásáról 102.96 KB
167-2023.nov_.30. a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 103.9 KB
168-2023.nov_.30. a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 102.99 KB
181-2023.dec_.18. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.79 KB
182-2023.dec_.18. Nyikos Lászlóné képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.81 KB
183-2023.dec_.18. sürgősségi indítvány elfogadásáról 102.88 KB
184-2023.dec_.18. a napirendi pontok elfogadásáról 105.52 KB
185-2023.dec_.18. Polgárdi Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 101.32 KB
186-2023.dec_.18. Polgárdi város környezeti állapotáról szóló 2023. évi lakossági tájékoztató jóváhagyásáról 98.7 KB
187-2023.dec_.18. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának véleményezéséről 102.39 KB
188-2023.dec_.18. a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 221.28 KB
189-2023.dec_.18. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 100.63 KB
190-2023.dec_.18. Köntös Zoltán alpolgármester szavazásáról 98.19 KB
191-2023.dec_.18. Köntös Zoltán alpolgármester 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 99.01 KB
192-2023.dec_.18. Dr. Beh József képviselő szavazásáról 101.31 KB
193-2023.dec_.18. Dr. Beh József képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 102.14 KB
194-2023.dec_.18. Kinizsi Gábor képviselő szavazásáról 99.51 KB
195-2023.dec_.18. Kinizsi Gábor képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 99.96 KB
196-2023.dec_.18. Kovács József képviselő szavazásáról 100.96 KB
197-2023.dec_.18. Kovács József képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 101.88 KB
198-2023.dec_.18. Kozári Erika képviselő szavazásáról 98.13 KB
199-2023.dec_.18. Kozári Erika képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 98.93 KB
20-2023.márc.13. Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.04 KB
200-2023.dec_.18. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 97.86 KB
201-2023.dec_.18. Nyikos Lászlóné képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 98.7 KB
202-2023.dec_.18. Kissné Révfalvi Andrea képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 101.54 KB
203-2023.dec_.18. Szekeres Lajos János képviselő 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról 100.07 KB
21-2023.márc.13. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.51 KB
22-2023.márc.13. napirendi pont levétele 99.32 KB
23-2023.márc.13. a napirendi pontok elfogadásáról 109.91 KB
24-2023.márc.13. a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségek teljesítésről szóló beszámoló elfogadásáról 100.69 KB
25-2023. márc.13. határozat 1. és 2. melléklete 790.31 KB
25-2023.márc.13. Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi költségvetéséről 110.75 KB
26-2023.márc.13. Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság által védett települések önkormányzatainak éves hozzájárulásáról 110.71 KB
27-2023. márc.13. határozat 1. melléklete 139.34 KB
27-2023.márc.13. Polgárdi Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításairól 99.46 KB
28-2023. márc.13. határozat melléklete 122.99 KB
28-2023.márc.13. a 2023. évi likviditási terv elfogadásáról 99.01 KB
29-2023. márc.13. határozat melléklete 60.77 KB
29-2023.márc.13. Polgárdi Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről 101.39 KB
30-2023.márc.13. a települési környezetvédelmi alap 2023. év felhasználásáról 106.59 KB
31-2023. márc.13. határozat 1. melléklete 115.76 KB
31-2023. márc.13. határozat 2. melléklete 140.92 KB
31-2023.márc.13. a 2023-2024-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 102.49 KB
32-2023.márc.13. a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egysége 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 101.59 KB
33-2023.márc.13. a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egysége 2023. évi munkatervének elfogadásáról 100.54 KB
34-2023.márc.13. a Polgárdi városában működő nevelési, oktatási és szociális intézményekben biztosított étkeztetés ellenértékének megállapításáról 107.7 KB
35-2023. márc.13. határozat 1. melléklete 196.05 KB
35-2023. márc.13. határozat 2. melléklete 162.38 KB
35-2023.márc.13. a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadására 105.04 KB
36-2023.márc.13. Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei feladatellátásához működési feltételek biztosításáról 104.88 KB
37-2023. márc. 13. határozat 495.08 KB
37-2023. márc.13. a VP6-19.2.1.-62-8.1.6-17 kamera pályázat 107.4 KB
38-2023. márc. 13. a VP6-19.2.1.-62-8.1.6-17 kamera pályázat 488.5 KB
39-2023. márc.13. Polgárdi külterületén található 022 helyrajzi számú kivett saját használatú út elnevezésére 141.73 KB
40-2023. márc.13. Polgárdi belterületén található 1581-6 helyrajzi számú kivett út elnevezésére 127.32 KB
41-2023. márc.13. Polgárdi belterületén található 1641-36 helyrajzi számú kivett út elnevezésére 148.89 KB
42-2023. márc.13. a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola 8154 Polgárdi, Kossuth u. 185. szám alatti telephelye átszervezési javaslatának véleményezéséről 104.14 KB
43-2023. márc.13. a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola telephely bővítéséről szóló átszervezési javaslatának véleményezéséről 104.59 KB
59-2023. május 31. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.24 KB
60-2023. május 31. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.34 KB
61-2023. május 31. sürgősségi indítvány elfogadásáról 108.49 KB
62-2023. május 31. a napirendi pontok elfogadásáról 112.89 KB
63-2023. május 31. 53_2022. (III.10.) számú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozata módosításáról 100.68 KB
63-2023. május 31. határozat 1. melléklete 135.28 KB
64-2023. május 31. a települési környezetvédelmi alap 2022. évi felhasználásáról 106.24 KB
65-2023. május 31. a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés elfogadásáról 99.82 KB
66-2023. május 31. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggő 2022. évi közszolgáltatói költségelszámolás elfogadására 99.99 KB
67-2023. május 31. határozat 1. melléklete 688.02 KB
67-2023.május 31. a Polgármesteri Hivatal 2022. évi beszámoló elfogadásáról 100.54 KB
68-2023. május 31. határozat 1. melléklete 571.36 KB
68-2023. május 31. Polgárdi Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 103.83 KB
69-2023. május 31. Kozári Erika képviselő szavazásáról 98.95 KB
70-2023. május 31. a Polgárdi Szociális Intézmény jogelőd intézményeinek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 103.22 KB
70-2023. május 31. határozat 1. melléklete 523.2 KB
71-2023. május 31. Döntés a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 102.59 KB
71-2023. május 31. határozat 1. melléklete 707.61 KB
71-2023. május 31. határozat 2. melléklete 531.06 KB
71-2023. május 31. határozat 3. melléklete 468.99 KB
71-2023. május 31. határozat 4. melléklete 351.9 KB
71-2023. május 31. határozat 5. melléklete 374.83 KB
72-2023. május 31. a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde intézményvezető megbízásának meghosszabbításáról 122.55 KB
73-2023. május 31. a 2023. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről 100.28 KB
74-2023. május 31. a Polgárdi Polgármesteri Hivatal és a Polgárdi Szociális Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 99.82 KB
74-2023. május 31. határozat 1. melléklete 375.57 KB
75-2023. május 31. a Polgárdi Szociális Intézmény munkavédelmi dokumentációjának jóváhagyásáról 99.52 KB
76-2023. május 31. Polgárdi zártkerti területén található 2099_5 helyrajzi számú 144.71 KB
77-2023. május 31. GALAXY-DENT feladat-ellátási szerződés módosításához kapcsolódó előzetes döntések meghozataláról 159.95 KB
78-2023. május 31. a Polgárdi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításáról 104.02 KB
78-2023. május 31. határozat 1. melléklete 158.52 KB
78-2023. május 31. határozat 2. melléklete 183.34 KB
79-2023. május 31. a Polgárdi Szociális Intézmény Alapító Okirat módosításáról 105.03 KB
79-2023. május 31. határozat 1. melléklete 145.07 KB
79-2023. május 31. határozat 2. melléklete 153.85 KB
80-2023. május 31. a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosításának elfogadásáról 106.85 KB
80-2023. május 31. határozat 1. melléklete 147.26 KB
80-2023. május 31. határozat 2. melléklete 163.39 KB
81-2023. május 31. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 104.27 KB
82-2023. május 31. Polgárdi város Helyi Építési Szabályzatról szóló 25-2019. önkormányzati rendelet 7. számú módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról 117.14 KB
83-2023. május 31. a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról szóló 4-2023. (II.22.) határozat módosításáról 99.78 KB
83-2023. május 31. határozat 1. melléklete 164.09 KB
94-2023. július 12. határozat a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által kiadott záró szakmai vélemény elfogadásáról 106.25 KB
95-2023. július 12. határozat döntés Polgárdi Város településképének védelméről szóló 24-2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározásáról 107.16 KB
96-2023. július 12. határozat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó szerződések 103.64 KB
97-2023. július 12. határozat Polgárdi belterületén található 1833-1 helyrajzi számú 146.09 KB
161 db fájl | 22.29 MB