Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Jogi nyilatkozat

A honlapon lévő tartalom szerzői joga Polgárdi Város Önkormányzatát illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

Linkek elhelyezése

Egyéb oldalakon a városi honlapra (www.polgardi.hu) mutató linkek esetében nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőt, vagy a webmestert levélben értesítik. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

Tartalmak felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel!

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények (1) paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a honlap megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell. A honlapon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.

Képek felhasználása

A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Egyéb

Tilos a honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra!

A honlapon közölt információk a valóságnak megfelelnek, naprakészek és teljesek, azonban a szerkesztők semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

 

(1) Vonatkozó törvények:

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak.

Az önkormányzat engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Copyright - Polgárdi Város Önkormányzata - Minden jog fenntartva!