Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Óvoda és bölcsőde

 

A Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2023. őszétől egy új, minden elvárásnak megfelelő modern épületben fogadja a gyermekeket a 8154 Polgárdi, Galamb József utca 1. szám alatt.

A részben pályázati forrásból megvalósult új épületről elmondható, hogy egy fejlődő településrészen lett kialakítva összesen 2 emeleten, 2178 négyzetméter alapterületű, 200 fős, 8 csoportszobás óvodaként és 26 fős, 2 csoportszobás bölcsődeként; az előírásoknak megfelelő funkcionális helyiségekkel együtt, mint pl. tornaszoba, étkező, közösségi tér, orvosi és gyógypedagógia szoba, sószoba. Az épület teljeskörűen akadálymentesített, s a beruházással nem csökken a zöldterületek nagysága sem az udvar fásításának köszönhetően, ahová a különböző korú gyermekek számára a mindenkori biztonsági előírásoknak megfelelő szabadtéri játékok kerültek kihelyezésre.

Az Óvodába történő beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A Bölcsődébe azon szülők gyermeke vehető fel, akiknek bejelentett lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye Polgárdi város közigazgatási területén van, vagy akinek munkahelye Polgárdi város közigazgatási területén van. Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31. napjáig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik, az SNI-s gyermek az ötödik életévét betölti. A felvétel a férőhelyek függvényében, kérelemre történik, amelynek benyújtására az előzetesen meghirdetett jelentkezési időpontokban vagy a kért időpont előtt 6 hónappal van lehetőség.

Az intézményt Nedeczky Istvánné vezeti. Az óvoda és bölcsőde működésével, házirendjével, felvételi rendjével kapcsolatos részletesebb információkért hívja a 22/576-151- es telefonszámot.

Óvodai felvételi kérelem (PDF)
Bölcsődei felvételi kérelem (PDF)