Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Dokumentumtár

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár kereső oldalán teljeskörűen és naprakészen elérhetők. A Nemzeti Jogszabálytár jogi adatbázisát ITT (https://or.njt.hu/) érheti el. A megjelenő űrlap értelemszerű kitöltésével kereshet. Keresési tippek

Név Csökkenő rendezés Méret
Vissza
001-2022.jan.27. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 98.72 KB
002-2022.jan.27.Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 98.48 KB
003-2022.jan.27. napirendi pontok elfogadásáról 103.61 KB
004-2022. határozat melléklete 162.6 KB
004-2022.jan.27. a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról 99.72 KB
005-2022.jan.27. a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi nyitvatartási rendjének meghatározásáról 98.28 KB
006-2022.jan.27. a Peti Panni I. családi bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról 98.53 KB
007-2022.jan.27. a Peti Panni II. családi bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról 98.06 KB
008-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 96.04 KB
009-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 95.83 KB
010-2022.jan.27. a polgármester 2022. évi szabadságának mértékéről 116.59 KB
011-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 95.8 KB
012-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 95.79 KB
013-2022.jan.27. a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 96.46 KB
014-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 95.99 KB
015-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 96.11 KB
016-2022.jan.27. a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak és összegének meghatározásáról 104.81 KB
017-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 95.81 KB
018-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 96.47 KB
019-2022.jan.27. a polgármester illetményének megállapításáról szóló 14-2020. (II.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 97.19 KB
020-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 95.36 KB
021-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 95.73 KB
022-2022.jan.27. a polgármester illetményének megállapításáról 101.61 KB
023-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 95.87 KB
024-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 95.77 KB
025-2022.jan.27. a polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 17-2020. (II.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 96.36 KB
026-2022.jan.27. Nyikos László polgármester szavazásáról 95.8 KB
027-2022.jan.27. Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról 95.38 KB
028-2022.jan.27. polgármester költségtérítésének megállapítása 100.87 KB
029-2022.jan.27. Köntös Zoltán alpolgármester szavazásáról 95.61 KB
030-2022.jan.27. az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 21-2020. (II.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 96.32 KB
031-2022.jan.27. Köntös Zoltán alpolgármester szavazásáról 96.28 KB
032-2022.jan.27. az alpolgármester illetményének megállapításáról 100.01 KB
033-2022.jan.27. Köntös Zoltán alpolgármester szavazásáról 95.89 KB
034-2022.jan.27. az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 23-2020. (II.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 96.82 KB
035-2022.jan.27. Köntös Zoltán alpolgármester szavazásáról 96.52 KB
036-2022.jan.27. alpolgármester költségtérítésének megállapítása 100.73 KB
037-2022.jan.27. Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 98.8 KB
038-2022.jan.27. Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári gyűjtőköri szabályzatának jóváhagyásáról 98.33 KB
039-2022.jan.27. Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának meghatározásáról 97.69 KB
040-2022.jan.27. a Peti-Panni I. és a Peti-Panni II. Családi Bölcsőde zárva tartásáról 97.99 KB
041-2022.márc.3.rendk. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.9 KB
042-2022.márc.3.rendk. Szekeres Lajos János képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.65 KB
043-2022.márc.3.rendk. a napirendi pontok elfogadásáról 103.98 KB
044-2022.márc.3.rendk. a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által kiadott FE-ÁF-00004-11-2022. számú záró szakmai vélemény elfogadásáról 105.49 KB
045-2022.márc.3.rendk. 1. melléklete 183.93 KB
045-2022.márc.3.rendk. 2. melléklete 124.52 KB
045-2022.márc.3.rendk. 3. melléklete 222.26 KB
045-2022.márc.3.rendk. 4. melléklete 174.52 KB
045-2022.márc.3.rendk. Polgárdi város Településszerkezeti tervéről szóló 155-2019.(VIII.28.) határozat módosításáról 141.95 KB
046-2022.márc.3.rendk. telekalakítással kialakított ingatlanok cseréjéről 108.43 KB
047-2022.márc.3.rendk. kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 373.03 KB
048-2022.márc.10. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.98 KB
049-2022.márc.10. Kissné Révfalvi Andrea képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.78 KB
050-2022.márc.10. Javaslat Polgárdi város Helyi Építési Szabályzatról szóló 25-2019. (IX.6.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 105.28 KB
051-2022.márc.10. a napirendi pontok elfogadásáról 113.61 KB
052-2022.márc.10. a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségek teljesítésről szóló beszámoló elfogadásáról 117.69 KB
053-2022.márc.10. Polgárdi Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításairól 99.25 KB
053-2022.márc.10. határozat 1. melléklete 140.8 KB
054-2022.márc.10. a 2022. évi likviditási terv elfogadásáról 113.47 KB
054-2022.márc.10. határozat 1. melléklete 119.28 KB
055-2022.márc.10. Polgárdi Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről 101.23 KB
055-2022.márc.10. határozat 1. melléklete 90.21 KB
056-2022.márc.10. a települési környezetvédelmi alap 2022. év felhasználásáról 108.55 KB
057-2022.márc.10. a 2022-2023-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 102.48 KB
057-2022.márc.10. határozat 1. melléklete 116.49 KB
057-2022.márc.10. határozat 2. melléklete 157.77 KB
058-2022. (III.10.) a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egysége 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 666.69 KB
059-2022. (III.10.) a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár szervezeti egysége 2022. évi munkatervének elfogadásáról 627.93 KB
060-2022.márc.10. a Polgárdi városban működő szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatáról 102.67 KB
061-2022.márc.10. a Polgárdi városában működő nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatáról 102.47 KB
062-2022.márc.10. a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 149.58 KB
063-2022.márc.10. Polgárdi Város belterületén található 380 helyrajzi számú 147.41 KB
064-2022.márc.10. számozási elírással érintett - határozatok megerősítéséről 115.18 KB
065-2022.márc.10. a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által kiadott FE-ÁF-00149-16-2022. számú záró szakmai vélemény elfogadásáról 106.64 KB
066-2022.márc.10. határozat 1. melléklete 253.31 KB
066-2022.márc.10. határozat 2. melléklete 67.68 KB
066-2022.márc.10. határozat 3. melléklete 129.93 KB
066-2022.márc.10. Polgárdi város Településszerkezeti tervéről szóló 155-2019.(VIII.28.) határozat módosításáról 107.54 KB
086-2022.máj.30. Kovács József képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 100.24 KB
087-2022.máj.30. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.73 KB
088-2022.máj.30. a napirendi pontok elfogadásáról 149.15 KB
089-2022.máj.30. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozata módosításáról 102.73 KB
090-2022.máj.30. a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan elkészített jelentésről 98.46 KB
090-2022.máj.30. határozat 1. melléklete 157.96 KB
091-2022.máj.30. Kozári Erika képviselő szavazásáról 97.27 KB
092-2022.máj.30. a 2021. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokról 100.47 KB
092-2022.máj.30. határozat 1-5. mellékletei 454.9 KB
093-2022.máj.30. a települési környezetvédelmi alap 2021. évi felhasználásáról 106.15 KB
094-2022.máj.30. a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés elfogadásáról 103.46 KB
095-2022.máj.30. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggő 2021. évi közszolgáltatói költségelszámolás elfogadására 101.12 KB
095-2022.máj.30. határozat melléklete 988.42 KB
096-2022.máj.30. határozat melléklete 679.73 KB
096-2022.máj.30. Hivatal beszmoló 101.32 KB
097-2022.máj.30. határozat melléklete 489.71 KB
097-2022.máj.30. Polgárdi Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 103.79 KB
098-2022.máj.30. Kozári Erika képviselő szavazásáról 99.23 KB
099-2022. máj.30. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1.71 MB
100-2022. máj.30. határozat melléklete 250.65 KB
100-2022.máj.30. a Polgárdi Gondozási Központban folyó szakmai munka éves értékeléséről 99.63 KB
101-2022.máj.30. Kozári Erika képviselő szavazásáról 98.36 KB
102-2022.máj.30. a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata megszüntető okiratának kiadása 104.96 KB
102-2022.máj.30. határozat melléklete 113.56 KB
103-2022.máj.30. határozat 1. melléklete 122.24 KB
103-2022.máj.30. határozat 2. melléklete 126.61 KB
103-2022.máj.30. Polgárdi Gondozási Központ alapító okirat módosítása 103.25 KB
104-2022.máj.30. Polgárdi Szociális Intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátásához működési feltételek biztosítása 111.82 KB
105-2022.máj.30. a Polgárdi Szociális Intézmény magasabb vezetői megbízására 125.14 KB
106-2022.máj.30. a 2022. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről 100.9 KB
121-2022.aug.31. Kozári Erika képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.61 KB
122-2022.aug.31. Nyikos Lászlóné képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadásáról 99.78 KB
123-2022.aug.31. napirendi pont levétele 99.96 KB
124-2022.aug.31. a napirendi pontok elfogadásáról 135.99 KB
125-2022.aug.31. záró szakmai vélemény elfogadásáról 107.5 KB
126-2022. határozat 1. melléklete 274.24 KB
126-2022. határozat 2. melléklete 72.19 KB
126-2022. határozat 3. melléklete 169.02 KB
126-2022.aug.31. Polgárdi város Településszerkezeti tervéről szóló 155-2019.(VIII.28.) határozat módosításáról 108.33 KB
175-2022.nov.24. sürgősségi indítvány elfogadásáról 104.21 KB
176-2022.nov.24. sürgősségi indítvány elfogadásáról 108.16 KB
178-2022.nov.24. módosító javaslat elfogadásáról 105.78 KB
179-2022.nov.24. a Polgárdi Szociális Intézmény Szakmai Programjának és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 101.37 KB
180-2022.nov.24. Polgárdi belterületén található 1029-19 helyrajzi számú kivett magánút elnevezésére 101.68 KB
181-2022.nov.24. a Polgárdi városában működő nevelési, oktatási és szociális intézményekben biztosított étkeztetés ellenértékének megállapításáról 108.63 KB
182-2022.nov.24. a 2022. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 104.03 KB
183-2022.nov.24. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere által az Európai Bizottság Elnökéhez írt levélhez való csatlakozásra 100.23 KB
184-2022. nov.24. határozat 1. melléklete 80.54 KB
184-2022.nov.24. HÉSZ módosítás 114.51 KB
128 db fájl | 19.06 MB