Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Polgárdi Május 1. utca és környezetének csapadékvíz elvezetése

Kedvezményezett neve: Polgárdi Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Polgárdi Május 1. utca és környezetének csapadékvíz elvezetése 

A szerződött támogatás összege: 306 114 429 Ft

A projekt tartalmának bemutatása: 
A beruházás keretében a város északi területén elhelyezkedő csapadékvízelvezető rendszer kerül fejlesztésre meglévő ágak felújításával, új ágak építésével.  Az épített infrastruktúra hozzájárul az északi városrész árvízvédelméhez, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.
A beruházás három ütemben kerül megvalósításra, amelynek során az első ütemben a Cina-Csíkgát-patakon (befogadó) kerül egy csatlakozási pont kialakításra, hordalékfogóval a szükséges előírásoknak megfelelően. Az első ütemben a pataktól számított 280fm hosszon a Május 1. utca irányába zárt csapadékcsatorna kerül majd kialakításra, az érintett kapubejárók helyreállításával. A második és harmadik ütemben a csapadékvíz gyűjtőgerinc közel 750 m hosszú szakasza épül meg. A fejlesztés a k 7205 jelű (Polgárdi – Balatonakarattya) összekötő út (Május 1 utca) meglévő árok rekonstrukcióját, átépítését követően egészen a Május 1. lakóparkig húzódik. A második és harmadik ütem magába foglalja a Május 1. útra merőleges Barátság utcában összefüggően kialakítandó nyílt árok rendezését/építését, valamint a Május 1. lakópark zúzottkő burkolatú területének zárt- és nyílt vízelvezető rendszer megvalósítását.
Az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: A csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával a Felhívás 2.1.1 I a) pontja „Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezetőhálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integráltcsapadékvíz- gazdálkodás céljainak figyelembevételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének” elnevezésű tevékenység valósul meg. A tevékenység ellátása során választható tevékenység megvalósítására is sor kerül a Felhívás 2.1.2.1 f) pontja alapján „Szemléletformáló akció, tevékenység végrehajtása” a 2.1 A) és D) főtevékenységekhez kapcsolódóan. A tevékenység ellátáshoz nyomtatott brossúrák terjesztésével és előadások megtartásával a lakossági vízmegtartási és alternatív vízelvezetési módszerei kerülnek majd népszerűsítésre. A projekt megvalósításának teljes időszaka alatt ellátásra kerül a Felhívás 2.1.2.1 a) pont szerinti nyilvánosság biztosítása, vállalva a Felhívásban előírt feltételeket, valamint a projektről és a támogatásról meghatározott módon és tartalommal történő információnyújtást. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.29.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00020