Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Zöld város kialakítása Polgárdi Városban

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011
Zöld Város kialakítása Polgárdi Városában
 

Kedvezményezett neve: Polgárdi Város Önkormányzata
A projekt címe: Zöld Város kialakítása Polgárdi Városában
A szerződött támogatás összege: 98 075 750,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja Polgárdi Városban a Cinca patak körüli zöld terület a városi életbe integrálása, a terület használatóságának kialakítása. A patak két oldalán kialakításra kerül futópálya, a mellette futó sétaúttal együtt, így parkszerűen körbejárhatóvá válik a fásított patakpart. A futópálya két helyen lép át a patakon, ezeken a helyeken gyaloghidak kerülnek megépítésre, illetve átépítésre. A patak jobb partján közösségi teret alakítunk ki, ahol padokat helyezünk el, valamint gondoskodunk egy vásári stand felállításáról is. A tér szolgál majd a patak körüli tanösvény induló és érkező állomásaként is, találkozási helyet biztosít a lakóknak, szabadtéri tanórára is lehetőséget biztosít. A sétaút mellett cserélhető tartalmú tanösvényt is elhelyezünk, amely alapjában véve a település történetével és környezetével foglalkozik. A korábban megkezdett fásítás folytatásaképp a fasorok kiegészítése, illetve a pihenőhelyek körbeültetése, valamit az idősebb fák megmetszése, szükség esetén kivágása és pótlása is a projekt részét képezi.

Az akcióterületet két oldalról a Kossuth utca határolja, jelenleg alul hasznosított, zöld terület.

A projekt eredményeként javul az akcióterületen élő lakosság életminősége, valamint hozzájárul további zöldfelületek kialakításához és a beruházás során maradandó értéket teremt a területen. A projekt eredményeként olyan új szolgáltatás kialakítására kerül sor, mely az akcióterületen nem található, ill. melynek révén csökken a szolgáltatás eléréséhez szükséges idő/távolság. A fejlesztési elképzelés szerint a gazdaságélénkítő tevékenység új funkcióként valósul meg az akcióterületen. A beruházás hozzájárul a helyi erőforrások hatékony hasznosításához. A projekt hozzájárul a helyi gazdaság bővüléséhez és lehetőséget teremt a település lakosságának foglalkoztatási helyzetén javítani.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.25.

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011