Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi Térségben

 

Akadálymentes változat

 

Kedvezményezett neve: Polgárdi Város Önkormányzata 

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2-16-2017-00009 

A projekt címe: Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében 

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2018.02.01-2020.02.01 

A projekt fizikai megvalósításával érintett területek:  
A tervezett fejlesztés a Közép-Dunántúl régióban, a Székesfehérvári járás 5 önkormányzatának konzorcium-ában tervezett megvalósítani.

A konzorcium vezetője Polgárdi Város Önkormányzata.  

A konzorcium további 4 tagja:
Jenő Község Önkormányzata  
Kőszárhegy Községi Önkormányzata  
Nádasdladány Község Önkormányzata  
Sárkeszi Község Önkormányzata  

A pályázat célja:  

A fejlesztés célja, a térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása.

A projekt rövid leírása:  

A fent már említett szakmai célok és tevékenységek összefogással kerülnek megvalósításra az adott település lakosságszámának arányának megfelelő mértékben, intenzitással és mennyiségben.

  1. A szakember-ellátottság fejlesztése a térségben   
  2. A hátrányos helyzetű csoportok gazdaságilag aktív tagjait érintően egyéni fejlesztési tervek keretében megtörténik az egyéni kompetenciák felmérése, a munkaszocializáció megszerzését -a munkára való képességet javító -az álláskeresés sikerességéhez szükséges tanácsadás, a csoportos munkában történő együttműködési kompetenciák fejlesztése végül az önálló életvitelre képessé tevő programok megvalósítása.
  3. Közösségerősítés és a közösség építése, fejlesztése céljából közösségszervezők bevonása és alkalmazása tervezett. Ezen cél elérésében tervezett tevékenységeket a települések jelenlegi közösségi tereinek kihasználásával történik a helyi település kulturális szolgáltatásainak felhasználását növelve. Ezen fejlesztési cél elérését elsősorban a fiatal korosztályok bevonásával és aktív részvételével tervezzük. Az egészséges életmód népszerűsítését célzó tevékenységekben szintén a fiatal generációk aktív részvételére számítunk.
  4. A fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének javítása és a helyben maradás ösztönzése érdekében a helyi közszolgáltatások elérhetőségének fejlesztését és a fejlesztett térséget kollektívan az óvodai ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást és a felsőfokú tanulmányaikat folytató lakosokat érintik az intézkedések.

A megvalósítás során 1 fő szakmai vezető, 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető kerül alkalmazásra. További 2 fő szakmai koordinátor alkalmazása történik meg heti 20 órás munkavégzéssel valamint még 2 fő szakmai koordinátor heti 4 órás munkarendben. Szakmai asszisztens foglalkoztatása heti 10 órában. Összesen további 10 fő új munkatárs felvétele tervezett a humán közszolgáltatások területén. 1 fő közösségszervező alkalmazása tervezett heti 40 órás munkaidővel.

A projekt összesen 48 megvalósítási helyszínt érint. Borsodnádasdon 1 helyszínen, Jenő községben 6 helyszínen, Kőszárhegyen 16 helyszínen, Nádasdladányban 6 helyszínen, Polgárdiban 10 helyszínen, Sárkeszin 7 helyszínen és Tamási településen 1 helyszínen, valamint Tiszakeszin 1 helyszínen valósul meg a fejlesztés.

A projekt programjai a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz illeszkedik, melyben a munkanélküliség, szakképzettség hiánya, közfoglalkoztatás növelése, elszegényedő családok, önkéntes munka nem ismerése, mint problémák kerültek beazonosításra, melyekre fejlesztési lehetőségek kerültek meghatározásra.  A projektben megvalósuló programok, képzések, rendezvények, szakemberhiány orvoslása ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel összhangban kerültek meghatározásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.01  
A projekt keretében elszámolható összköltsége: 250 000 000 Ft  
A projekt keretében szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft  
A támogatás mértéke: 100 %