Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Célzott prevenciós program megvalósítása

 

Akadálymentes változat

 

EFOP-1.8.7-16-2017-00030 Célzott prevenciós program megvalósítása Polgárdi Város Önkormányzatának gondozásában

Kedvezményezett neve: Polgárdi Város Önkormányzata
A projekt címe: Célzott prevenciós program megvalósítása Polgárdi Város Önkormányzatának gondozásában
A szerződött támogatás összege: 98 962 860,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a szerfogyasztók számának csökkentése, a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása, melynek érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások kerülnek megvalósításra a közösségek és családok bevonásával. A programok keretében fejlesztésre kerülnek a személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorok azonosítási képessége) és a közösségi erőforrások. Projektünk további kiemelt célja, hogy a változó szerhasználati magatartások kapcsán felmerült új helyzetek felismerésére és kezelésére felkészítő szakmai műhelyeket és esetmegbeszélő csoportokat szervezzünk, mellyel a célcsoporttal foglalkozó szakemberek ismeretei bővülnek, melyen keresztül a szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények együttműködése is fejlődik.

A projekt eredményeként a megvalósított programokon keresztül a közösség bevonásával és erősítésével elérhető a veszélyeztetett fiatalok körében a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése. A projekt során az érintettek hosszútávon hasznosítható tapasztalatokat szereznek és a szemléletet későbbi életükbe is tovább vihetik, ezzel a projekt az érintett célcsoportokon túl közvetlen környezetük, valamint a multiplikátor hatások miatt a térség egészére pozitív hatást fejt ki. A projekt eredményeként olyan helyi akcióterv alakítható ki, amely a projekt befejezése után is hatékonyan támogatja a veszélyeztetett fiatalok és mikrokörnyezetük életét.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.
Támogatási szerződés száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00030

 

Akadálymentes változat