I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

a.) Polgárdi Város Önkormányzata

Székhelye, postai címe: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel./fax: 06(22)576-230

Honlapja: www.polgardi.hu

E-mail címe:onkormanyzat@polgardi.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

~         személyesen: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

~         telefonon: 06(22)576-230

~         emailben: onkormanyzat@polgardi.hu

Telefonon és személyesen az ügyfélfogadás elérhető:

~         hétfőn 8:00-12:00 és 13:00 – 16:00 óra között

~         szerdán 8:00-12:00 óra között

 b.)  Polgárdi Polgármesteri Hivatal

Székhelye, postai címe: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel./fax: 06-22/576-230

Honlapja: www.polgardi.hu

E-mail címe:onkormanyzat@polgardi.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

~         személyesen: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

~         telefonon: 06(22)576-230

~         emailben: onkormanyzat@polgardi.hu

Telefonon és személyesen az ügyfélfogadás elérhető:

~         hétfőn 8:00-12:00 és 13:00 – 16:00 óra között

~         szerdán 8:00-12:00 óra között

 c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár

Székhely: 8154 Polgárdi, Kossuth u. 76.

Telefon: + 36 22 576 122

Fax: + 36 22 576 123

 d.) Polgárdi Gondozási Központ

Székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 134.

Postai címe:8154 Polgárdi, Batthyány utca 134.

e-mail cím: gondozasikozpont@polgardi.hu

Elérhetőség: 06-22-300-683

Adószám:16700871-2-07

 e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Székhelye, postai címe: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 134.

Telefon- és telefaxszáma: (22) 576-084 06

Elektronikus levélcíme: gyejo@polgardi.hu

Honlapja: www.polgardi.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Cím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 134., telefonszám: 06  22 576-084, 06 30 669 7774

Gazdasági besorolása: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Adószám: 16700864-1-07

  

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

a.) Polgárdi Város Önkormányzata

Szervezeti felépítés:

~         Polgármester:

~         Alpolgármester

~         Képviselő-testület

~         Képviselő-testület bizottságai

  Szervezeti egységek: -

 b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek:

~       Polgármester: a Polgármesteri Hivatal irányítása.

~       Jegyző: a Polgármesteri Hivatal vezetése.

       Aljegyző: a Jegyző helyettesítése, Igazgatási és Szociális Osztály vezetése.

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: feladata az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának operatív végrehajtása, az önkormányzati intézmények gazdálkodásának koordinálása, valamint a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó információ-szolgáltatási kötelezettségeknek jogszabályi előírásoknak megfelelő, határidőben történő teljesítése. Költségvetési,  adóigazgatási, EU-s valamint egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatokat lát el. A Hivatal gazdasági vezetői feladatait a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője látja el.

 Igazgatási és Szociális Osztály: ellátja a természetes- és jogi személy ügyfeleket közvetlenül érintő Képviselő-testületi, bizottsági,  polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések előkészítését, biztosítja a döntések végrehajtását, hatósági nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, és elvégzi az egyéb, feladatkörében felmerülő feladatokat. Vezetője gondoskodik az ügyfélfogadás megszervezéséről, ügyfélfogadási beosztás elkészítéséről, iktatás koordinálásáról.

 ~         Titkárság: a Képviselő-testület működéséhez, a választásokhoz és népszavazásokhoz, népi kezdeményezésekhez, a nemzetiségi önkormányzatokhoz és egyéb a Hivatal működéséhez kapcsolódó feladatokat lát el. A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok körében : a Képviselő-testületi, bizottsági ülések feltételeinek biztosítása, a Képviselő-testület munkatervének előkészítése és arra figyelemmel a Képviselő-testületi és bizottsági ülések megszervezése, a Képviselő-testületi anyagoknak, meghívóknak a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint az érdekeltek részére történő kézbesítése, az önkormányzati rendelet kifüggesztése, és az önkormányzatok rendeletek nyilvántartása, a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a jegyzőkönyvek és testületi határozatok megküldése a Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében megjelölt helyekre, a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartása, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, erről jelentés készítése a testület felé, a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

 c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár

Szervezeti felépítés: intézményvezető+ alkalmazott

 Szervezeti egységek: művelődési ház, könyvtár

  d.) Polgárdi Gondozási Központ

Szervezeti felépítés:

Intézményvezető  (1 fő)

Beosztott dolgozók

  -          házi segítségnyújtásban részt vevő szociális ápolók, gondozók (3x 0,5  fő)

  -          nappali ellátás keretében  mentálhigiénés munkatárs (1 fő)

 -          gondozó étkeztetés biztosításához (3x 0,5 fő)

 Szervezeti egységek: -

 

e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Szervezeti felépítés: Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó 2 fő családsegítő munkájának szakmai irányítását az intézményvezető végzi.

 Szervezeti egységek: -

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

 a.) Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi Város Önkormányzata vezetői:

Nyikos László polgármester

Tel./fax: 06-22/576-230

E-mail: polgarmester@polgardi.hu

 

Köntös Zoltán alpolgármester

Tel./fax: 06-22/576-230

E-mail: alpolgarmester@polgardi.hu

  b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal

Szerv vezetője:

Név: dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

Tel./fax: 06-22/576-230

E-mail: jegyzo@polgardi.hu

 

Szervezeti egységek vezetői:

Igazgatási és Szociális Osztály

Név: dr. Turbucz Marietta Judit aljegyző

Tel./fax: 06-22/576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Név: Grőberné Orbán Andrea osztályvezető

Tel./fax: 06-22/576-230

  c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár

A szerv vezetőjének neve: Krisztián Nóra

Beosztása: mb. igazgató

Telefonszám: +36 22 576 122

faxszám: +36 22 576 123

  d.) Polgárdi Gondozási Központ

A szerv vezetőjének neve: Repmann Ildikó

Beosztása: intézményvezető

Tel.: +36 22 300 683

email: gondozasikozpont@polgardi.hu

  e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

 A szerv vezetőjének neve: Kozári Erika

Beosztása: intézményvezető

email : gyejo@polgardi.hu  

tel:  06 30 40 60 124

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

 a.) Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi Város Önkormányzatán belül nincsen elkülönült ügyfélkapcsolati vezető, hiszen az önkormányzat hivatala, a Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el ezeket a feladatokat.

A hivatal ügyélkapcsolati vezetője:

dr. Turbucz Marietta Judit aljegyző

Tel./fax: 06(22)576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

 

Ügyfélfogadási rend:

~         hétfőn 8:00-12:00 és 13:00 – 16:00 óra között

~         szerdán 8:00-12:00 óra között

ügyeleti szintű ügyfélfogadás hétfőn 16:00-18:00 óra között

 b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal

dr. Turbucz Marietta Judit Aljegyző

Tel./fax: 06-22/576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

 

Ügyfélfogadási rend: Ügyfélszolgálat elérhetősége:

~         személyesen: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

~         telefonon: 06(22)576-230

~         emailben: onkormanyzat@polgardi.hu

Telefonon és személyesen az ügyfélfogadás elérhető:

~         hétfőn 8:00-12:00 és 13:00 – 16:00 óra között

~         szerdán 8:00-12:00 óra között

ügyeleti szintű ügyfélfogadás hétfőn 16:00-18:00 óra között

 c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár

Ügyfélkapcsolati vezető  neve: Krisztián Nóra

Beosztása: mb. igazgató

Telefonszám: +36 22 576 122

faxszám: +36 22 576 123

Elektronikus levelezési cím: polgardikonyvtar@gmail.com

 d.) Polgárdi Gondozási Központ

Ügyfélkapcsolati vezető neve: Repmann Ildikó Gondozási Központ vezető

Telefon:06-22-300-683

e-mail: gondozasikozpont@polgardi.hu 

Ügyfélfogadási rend :

 Hétfő: 8-11 óráig

Kedd:13-15 óráig

Szerda:8-11 óráig

Csütörtök:13-15 óráig

Péntek: -

 e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Ügyfélkapcsolati vezető neve: Kozári Erika

Telefon- és telefaxszáma: +36 30 406 0124, (22) 576-084

Email: gyejo@polgardi.hu

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00-10:00

Szerda: 8:00-10:00; 13:00-15:00

Péntek: 8:00-10:00

 

 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

 a.) Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Létszám: 9 fő

Összetétele: polgármester+ alpolgármester + 7 fő önkormányzati képviselő

Tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

~         Nyikos László polgármester polgarmester@polgardi.hu

~         Köntös Zoltán alpolgármester alpolgarmester@polgardi.hu

~         Dr. Beh József képviselő onkormanyzat@polgardi.hu

~         Kinizsi Gábor képviselő onkormanyzat@polgardi.hu

~         Kissné Révfalvi Andrea képviselő, bizottsági elnök onkormanyzat@polgardi.hu

~         Kovács József képviselő onkormanyzat@polgardi.hu

~         Kozári Erika képviselő onkormanyzat@polgardi.hu

~         Nyikos Lászlóné képviselő, bizottsági elnök onkormanyzat@polgardi.hu

~         Szekeres Lajos képviselő, bizottsági elnök onkormanyzat@polgardi.hu

 

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Létszám: 3 fő

Összetétele: elnök + 2 tag

Szekeres Lajos elnök onkormanyzat@polgardi.hu

- Kovács József tag onkormanyzat@polgardi.hu

Nyikos Lászlóné tag onkormanyzat@polgardi.hu

 

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Létszám: 3 fő

Összetétele: elnök + 2 tag

Tagjainak beosztása, elérhetősége:

~         Nyikos Lászlóné elnök onkormanyzat@polgardi.hu

~         Kozári Erika tag onkormanyzat@polgardi.hu

~         Kissné Révfalvi Andrea tag onkormanyzat@polgardi.hu

 

 

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kulturális és Közművelődési Bizottsága

Összetétele: elnök + 2 tag

Tagjainak beosztása, elérhetősége:

 

~         Kissné Révfalvi Andrea elnök onkormanyzat@polgardi.hu

 

~


Hirdetéselőző hónapelőző hónap 2022. január következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

 
HirdetésHirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi,
Batthyány utca 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu

Hirdetés