Dokumentumtár

Keresés


Mikori a dokumentum?   

Keresett kifejezés:      Dokumentum típusa?


2297 találat:


Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2018. (VI. 21) határozata Letöltés
a Polgárdi, Május 1. ltp. 7. szám alatti társasház részére az önkormányzat tulajdonát képező csőhálózat ingyenes átruházására vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló 29/2018.(II.22.) határozat módosí
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2018. (VI. 21) határozata Letöltés
a Polgárdi, Május 1. ltp. 9. szám alatti társasház részére az önkormányzat tulajdonát képező csőhálózat ingyenes átruházására vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló 30/2018.(II.22.) határozat módosí
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete Letöltés
a közterület használatáról szóló 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete Letöltés
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete eltérő szöveggel való hatályba lépéséről
Előterjesztések 2018. június 6. Letöltés
Jegyzőkönyv, képviselő-testületi ülés, 2018. június 6. Letöltés
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
a napirendi pontok elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
Polgárdi Város Önkormányzata Kormányzati funkció rendjéről szóló 82/2017. (III.28.) határozata módosításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
Polgárdi Gondozási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
Kozári Erika szavazásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
Polgárdi Város Önkormányzata és Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
Az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
a Polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló 94/2018. (V.29.) határozat kijavításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2018. (VI. 06) határozata Letöltés
a Polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításának megküldéséről és közzétételéről szóló 96/2018. (V.29.) határozat kijavításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztések 2018. május 29. Letöltés
Jegyzőkönyv, képviselő-testületi ülés, 2018. május 29. Letöltés
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete Letöltés
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2018. (V. 29) határozata Letöltés
Kozári Erika szavazásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2018. (V. 29) határozata Letöltés
Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2017. évben Polgárdiban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Gondozási Központ 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Liquid-Porter Kft. 2017. évi közszolgáltatói tevékenységéről szóló költségelszámolás elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi-Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2018. (V. 29) határozata Letöltés
A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2018. (V. 29) határozata Letöltés
Polgárdi Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2018. (V. 29) határozata Letöltés
TOP pályázat, kommunikációs feladatok ellátásra irányuló beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2018. (V. 29) határozata Letöltés
EFOP pályázat, kommunikációs feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2018. (V. 29) határozata Letöltés
EFOP pályázat, mentálhigiénés képzés beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívás kiküldéséről
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2018. (V. 29) határozata Letöltés
EFOP pályázat, mentorképzés beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívás kiküldéséről
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2018. (V. 29) határozata Letöltés
EFOP pályázat, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete Letöltés
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a napirendi pontok elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017.(II.28.) számú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat módosításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, a 2017. évi adóztatásról, valamint a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenység bemutatásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és aláírásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításának megküldéséről és közzétételéről
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására felállított szakmai bizottság létrehozásáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2018. (V. 29) határozata Letöltés
a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak számáról
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2018. (V. 29) határozata Letöltés
A 2018-2032. évi, elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemében szereplőfejlesztési munkák elvégzésével kapcsolatos fővállalkozói szerződés megkötéséről
Előterjesztések 2018. május 2. Letöltés
Jegyzőkönyv, képviselő-testületi ülés, 2018. május 2. Letöltés
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.02.) önkormányzati rendelete Letöltés
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

korny-bal előző | következő korny-jobb


Időjárás

előző hónapelőző hónap 2019. május következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

 
Képújság

Facebook

FELHÍVÁS
Álhír az egyes internetes oldalakon terjedő 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás.

HirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi,
Batthyány utca 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu