Dokumentumtár

Keresés


Mikori a dokumentum?   

Keresett kifejezés:      Dokumentum típusa?


2038 találat:


Önkormányzati határozat - 216/2016. (XII.21.) Letöltés
216/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Fejérvíz Zrt.-vel, szennyvízrendszer fejlesztési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításról
Önkormányzati határozat - 217/2016. (XII.21.) Letöltés
217/2016. (XII.21.) sz. határozat - Polgárdi Város Képviselő-testületének 19/2002. (VII. 02.) határozatával megállapított Településszerkezeti terv módosításáról
Önkormányzati határozat - 219/2016. (XII.21.) Letöltés
219/2016. (XII.21.) sz. határozat - az önkormányzat 2016. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 220/2016. (XII.21.) Letöltés
220/2016. (XII.21.) sz. határozat - a VERTIKÁL VKSZ ZRT. közgyűlése írásbeli szavazás eredményének megállapításáról szóló tájékoztatóról
Önkormányzati határozat - 221/2016. (XII.21.) Letöltés
221/2016. (XII.21.) sz. határozat - Vertikál Közszolg. Nonp. Zrt. Alapszabályának módosításáról, a fióktelepek kiegészítéséről, az Igazgatóság létszámának, összetételének és a Felügyelő Bizottság
Önkormányzati határozat - 222/2016. (XII.21.) Letöltés
222/2016. (XII.21.) sz. határozat - VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosításáról, a társaság ügyvezetési módjának és a Felügyelő Bizottság összetételének változásáról
Önkormányzati határozat - 223/2016. (XII.21.) Letöltés
223/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. részvényátruházás tárgyában benyújtott kérelme elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 224/2016. (XII.21.) Letöltés
224/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi Református Egyházért Alapítvány támogatásáról
Önkormányzati határozat - 225/2016. (XII.21.) Letöltés
225/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Rákóczi Szövetség által a magyar iskolaválasztást szolgáló program támogatásáról
Önkormányzati határozat - 226/2016. (XII.21.) Letöltés
226/2016. (XII.21.) sz. határozat - tájékoztatás elfogadásáról az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közig. területén” közbeszerzés
Önkormányzati határozat - 227/2016. (XII.21.) Letöltés
227/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi Május 1. ltp 7. és 9. társasházak részére az önkormányzat tulajdonát képező csőhálózat ingyenes átruházására vonatkozó kötelezettségvállalásról
Önkormányzati határozat - 228/2016. (XII.21.) Letöltés
228/2016. (XII.21.) sz. határozat - a POLGÁRDI-VÍZ Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Önkormányzati határozat - 229/2016. (XII.21.) Letöltés
229/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi Városgondnokság Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Önkormányzati határozat - 230/2016. (XII.21.) Letöltés
230/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi 1718/35 és a 1718/36 helyrajzi számú ingatlanok értékének meghatározása céljából ingatlan szakértő megbízásáról
Jegyzőkönyv, rendkívüli képviselő-testületi ülés, 2016. december 21. Letöltés
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 2016. december 21.
Polgárdi Város Képviselő-testületének 12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjakról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a közterület használatról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 162015. (IX.30.) önk. rendelet módosításáról
Önkormányzati határozat - 176/2016. (XI.29.) Letöltés
176/2016. (XI.29.) sz. határozat - a napirendi pontok elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 177/2016. (XI.29.) Letöltés
177/2016. (XI.29.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 178/2016. (XI.29.) Letöltés
178/2016. (XI.29.) sz. határozat - a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 179/2016. (XI.29.) Letöltés
179/2016. (XI.29.) sz. határozat - hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról, Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és AMI felvételi körzetének véleményezéséről
Önkormányzati határozat - 180/2016. (XI.29.) Letöltés
180/2016. (XI.29.) sz. határozat - a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról, felvételi körzet véleményezéséről
Önkormányzati határozat - 181/2016. (XI.29.) Letöltés
181/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Városi Könyvtár 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 182/2016. (XI.29.) Letöltés
182/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 183/2016. (XI.29.) Letöltés
183/2016. (XI.29.) sz. határozat - Gondozási Központ 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 184/2016. (XI.29.) Letöltés
184/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 185/2016. (XI.29.) Letöltés
185/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Városi Sportegyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása
Önkormányzati határozat - 186/2016. (XI.29.) Letöltés
186/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Városi Sportegyesület 2016. évi kiegészítő támogatásának elfogadása
Önkormányzati határozat - 187/2016. (XI.29.) Letöltés
187/2016. (XI.29.) sz. határozat - A Fejér Megyei Kormányhivatal által végzett közszolgálati ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 188/2016. (XI.29.) Letöltés
188/2016. (XI.29.) sz. határozat - a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/2/885-1/2016 számú törvényességi felhívásának elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 189/2016. (XI.29.) Letöltés
189/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Város Önkormányzata Kormányzati funkció rendjéről
Önkormányzati határozat - 190/2016. (XI.29.) Letöltés
190/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervéről
Önkormányzati határozat - 191/2016. (XI.29.) Letöltés
191/2016. (XI.29.) sz. határozat - a belső ellenőrzésre vonatkozó árajánlat bekéréséről
Önkormányzati határozat - 192/2016. (XI.29.) Letöltés
192/2016. (XI.29.) sz. határozat - az önkormányzat 2017-2020 időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről
Önkormányzati határozat - 193/2016. (XI.29.) Letöltés
193/2016. (XI.29.) sz. határozat - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére irányuló közszolgáltató kiválasztásáról
Önkormányzati határozat - 194/2016. (XI.29.) Letöltés
194/2016. (XI.29.) sz. határozat - a Polgárdi, Deák Ferenc utca parkolási rendjének és forgalomszabályozásának elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 195/2016. (XI.29.) Letöltés
195/2016. (XI.29.) sz. határozat - a Fejér Megyei Kormányhivatallal korábban kötött üzemeltetési megállapodás felülvizsgálatáról, új üzemeltetési megállapodás megkötéséről
Önkormányzati határozat - 196/2016. (XI.29.) Letöltés
196/2016. (XI.29.) sz. határozat - a Polgárdi Polgárőr Egyesület működési célú tevékenységének támogatásáról
Önkormányzati határozat - 197/2016. (XI.29.) Letöltés
197/2016. (XI.29.) sz. határozat - az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. központi orvosi ügyeleti munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 198/2016. (XI.29.) Letöltés
198/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi város településrendezési eszközeinek módosításával összefüggő véleményezési eljárás megállapításainak elfogadására
Önkormányzati határozat - 199/2016. (XI.29.) Letöltés
199/2016. (XI.29.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 200/2016. (XI.29.) Letöltés
200/2016. (XI.29.) sz. határozat - a napirendi pontok elfogadásáról
Jegyzőkönyv, rendkívüli képviselő-testületi ülés, 2016. november 29. Letöltés
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 2016. november 29.
Önkormányzati határozat - 174/2016. (XI.25.) Letöltés
174/2016. (XI.25.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi pont elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 175/2016. (XI.25.) Letöltés
175/2016. (XI.25.) sz. határozat - a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás soron kívüli támogatási igény benyújtásáról
Önkormányzati határozat - 166/2016. (XI.8.) Letöltés
166/2016. (XI.8.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 167/2016. (XI.8.) Letöltés
167/2016. (XI.8.) sz. határozat - a napirendi pontok elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 168/2016. (XI.8.) Letöltés
168/2016. (XI.8.) sz. határozat - a Schumann-P Kft. tulajdonában álló Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásáról

korny-bal előző | következő korny-jobb


Időjárás

előző hónapelőző hónap 2018. március következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

 
Képújság

Facebook

HirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu