Dokumentumtár

Keresés


Mikori a dokumentum?   

Keresett kifejezés:      Dokumentum típusa?


2010 találat:


Önkormányzati határozat - 218/2016. (XII.21.) Letöltés
218/2016. (XII.21.) sz. határozat - a 2017. évi belső ellenőrzésre érkezett árajánlatokról szóló döntéséről
20/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Letöltés
Polgárdi Város Képviselő-testületének 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete Letöltés
2017 - Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Önkormányzati határozat - 13/2017. (I.31.) Letöltés
13/2017. (I.31.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Jegyzőkönyv, képviselő-testületi ülés, 2017. január 31. Letöltés
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 2017. január 31.
Önkormányzati határozat - 1/2017. (I.10.) Letöltés
1/2017. (I.10.) - a napirendi pontok és a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 10/2017. (I.10.) Letöltés
10/2017. (I.10.) - az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közigazgatási területén” tárgyú közbeszerz. eljárás, megbízási szerződés
Önkormányzati határozat - 11/2017. (I.10.) Letöltés
11/2017. (I.10.) - POLGÁRDI-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjainak a megválasztására
Önkormányzati határozat - 12/2017. (I.10.) Letöltés
12/2017. (I.10.) - a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez elnevezésű pályázati felhíváson való részvételről
Önkormányzati határozat - 2/2017. (I.10.) Letöltés
2/2017. (I.10.) - az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatásáról
Önkormányzati határozat - 3/2017. (I.10.) Letöltés
3/2017. (I.10.) - a Polgárdi Római Katolikus Plébániával az Aradi Ignác Művelődési Ház bérbevételére kötendő szerződés elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 4/2017. (I.10.) Letöltés
4/2017. (I.10.) - a TOP.1.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott „Iparterületek fejlesztése Polgárdi városban” című pályázat előkészítési munkáival kapcsolatos vállalkozási szerz. módosításáról
Önkormányzati határozat - 5/2017. (I.10.) Letöltés
5/2017. (I.10.) - az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közigazgatási területén” tárgyú közbeszerz. eljárás együttműködési megáll.
Önkormányzati határozat - 6/2017. (I.10.) Letöltés
6/2017. (I.10.) - az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 7/2017. (I.10.) Letöltés
7/2017. (I.10.) - az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közigazgatási területén” tárgyú közbeszerz. eljárás, bíráló bizottsági tagok
Önkormányzati határozat - 8/2017. (I.10.) Letöltés
8/2017. (I.10.) - az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közigazgatási területén” tárgyú közbeszerz. eljárás, ajánlattételi doku.
Önkormányzati határozat - 9/2017. (I.10.) Letöltés
9/2017. (I.10.) - az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közigazgatási területén” tárgyú közbeszerz. eljárás, nyertes ajánlattevő
Előterjesztések, 2017. január 10. Letöltés
Előterjesztés 2017. január 10.
Jegyzőkönyv, rendkívüli képviselő-testületi ülés, 2017. január 10 Letöltés
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 2017. január 10
Polgárdi Város Képviselő-testületének 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet Polgárdi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 17/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Önkormányzati határozat - 213/2016. (XII.21.) Letöltés
213/2016. (XII.21.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 214/2016. (XII.21.) Letöltés
214/2016. (XII.21.) sz. határozat - a napirendi pontok elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 215/2016. (XII.21.) Letöltés
215/2016. (XII.21.) sz. határozat - Polgárdi város környezeti állapotáról szóló 2016. évi tájékoztatóról
Önkormányzati határozat - 216/2016. (XII.21.) Letöltés
216/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Fejérvíz Zrt.-vel, szennyvízrendszer fejlesztési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításról
Önkormányzati határozat - 217/2016. (XII.21.) Letöltés
217/2016. (XII.21.) sz. határozat - Polgárdi Város Képviselő-testületének 19/2002. (VII. 02.) határozatával megállapított Településszerkezeti terv módosításáról
Önkormányzati határozat - 219/2016. (XII.21.) Letöltés
219/2016. (XII.21.) sz. határozat - az önkormányzat 2016. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 220/2016. (XII.21.) Letöltés
220/2016. (XII.21.) sz. határozat - a VERTIKÁL VKSZ ZRT. közgyűlése írásbeli szavazás eredményének megállapításáról szóló tájékoztatóról
Önkormányzati határozat - 221/2016. (XII.21.) Letöltés
221/2016. (XII.21.) sz. határozat - Vertikál Közszolg. Nonp. Zrt. Alapszabályának módosításáról, a fióktelepek kiegészítéséről, az Igazgatóság létszámának, összetételének és a Felügyelő Bizottság
Önkormányzati határozat - 222/2016. (XII.21.) Letöltés
222/2016. (XII.21.) sz. határozat - VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosításáról, a társaság ügyvezetési módjának és a Felügyelő Bizottság összetételének változásáról
Önkormányzati határozat - 223/2016. (XII.21.) Letöltés
223/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. részvényátruházás tárgyában benyújtott kérelme elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 224/2016. (XII.21.) Letöltés
224/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi Református Egyházért Alapítvány támogatásáról
Önkormányzati határozat - 225/2016. (XII.21.) Letöltés
225/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Rákóczi Szövetség által a magyar iskolaválasztást szolgáló program támogatásáról
Önkormányzati határozat - 226/2016. (XII.21.) Letöltés
226/2016. (XII.21.) sz. határozat - tájékoztatás elfogadásáról az „orvosi ügyelet nyújtása Polgárdi, Lepsény, Kisláng, Mezőszentgyörgy, Füle és Mátyásdomb települések közig. területén” közbeszerzés
Önkormányzati határozat - 227/2016. (XII.21.) Letöltés
227/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi Május 1. ltp 7. és 9. társasházak részére az önkormányzat tulajdonát képező csőhálózat ingyenes átruházására vonatkozó kötelezettségvállalásról
Önkormányzati határozat - 228/2016. (XII.21.) Letöltés
228/2016. (XII.21.) sz. határozat - a POLGÁRDI-VÍZ Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Önkormányzati határozat - 229/2016. (XII.21.) Letöltés
229/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi Városgondnokság Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Önkormányzati határozat - 230/2016. (XII.21.) Letöltés
230/2016. (XII.21.) sz. határozat - a Polgárdi 1718/35 és a 1718/36 helyrajzi számú ingatlanok értékének meghatározása céljából ingatlan szakértő megbízásáról
Jegyzőkönyv, rendkívüli képviselő-testületi ülés, 2016. december 21. Letöltés
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 2016. december 21.
Polgárdi Város Képviselő-testületének 12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjakról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a közterület használatról
Polgárdi Város Képviselő-testületének 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete Letöltés
2016 - Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 162015. (IX.30.) önk. rendelet módosításáról
Önkormányzati határozat - 176/2016. (XI.29.) Letöltés
176/2016. (XI.29.) sz. határozat - a napirendi pontok elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 177/2016. (XI.29.) Letöltés
177/2016. (XI.29.) sz. határozat - a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 178/2016. (XI.29.) Letöltés
178/2016. (XI.29.) sz. határozat - a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 179/2016. (XI.29.) Letöltés
179/2016. (XI.29.) sz. határozat - hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról, Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és AMI felvételi körzetének véleményezéséről
Önkormányzati határozat - 180/2016. (XI.29.) Letöltés
180/2016. (XI.29.) sz. határozat - a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról, felvételi körzet véleményezéséről
Önkormányzati határozat - 181/2016. (XI.29.) Letöltés
181/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Városi Könyvtár 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati határozat - 182/2016. (XI.29.) Letöltés
182/2016. (XI.29.) sz. határozat - Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

korny-bal előző | következő korny-jobb


Időjárás

előző hónapelőző hónap 2017. december következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

 
Képújság

Facebook

HirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu