II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_1_(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_1_ SZMSZ(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_1_ törzskönyv(1).pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_1_(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_1_ alapító okirat(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_1_ SZMSZ(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_1_ törzskönyv(1).pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár
polgardi.hu/upl/file/Művház_II_1_(2).pdf
polgardi.hu/upl/file/Művház_II_1_ Adatvéd_(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Művház_II_1_ SZMSZ(1).pdf
d.) Gondozási Központ
polgardi.hu/upl/file/GK_II_1_(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/GK_II_1_ SZMSZ szp(1).pdf
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
polgardi.hu/upl/file/CSSK_II_1_(2).pdf
polgardi.hu/upl/file/CSSK_II_1_ SZMSZ(1).pdf
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_1_(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_1_ együttműk_megáll(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_1_ SZMSZ(1).pdf
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_1_ törzskönyv(1).pdf
 
II.2. Az országos illetékességű szrevek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: --
 
II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_3_(1).pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal: -
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: - 
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat: -
 
II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügyemenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_4_.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_4_.pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: -
f.) Polgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 
II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:
a.) Poglárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5- 5-2001_(II_13_) rendelet.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 6-2014_(II_28_) rend_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 5-2017_(III_29_) rend_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 6-2015_(III_31_) rend.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 13-2016_(XI_30_)rend_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 15-2015_(IX_16_) rend_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 16-2015_ (IX_30_) rend_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 16-2018_(IX_20_) rend_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_5_ 20-2017_(X_31_) rend_.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal: -
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár
polgardi.hu/upl/file/Művház_II_5_.pdf
d.) Gondozási Központ
polgardi.hu/upl/file/GK_II_5_.pdf
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
polgardi.hu/upl/file/CSSK_II_5_.pdf
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat: -
 
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőiív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_6_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_6_ 6-2018_ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_6_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_6_ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár
polgardi.hu/upl/file/Művház_II_6_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Művház_II_6_ használati szab_.pdf
d.) Gondozási Központ
polgardi.hu/upl/file/GK_II_6_.pdf
polgardi.hu/upl/file/GK_II_6_ Alapító okirat.pdf
polgardi.hu/upl/file/GK_II_6_ Tanusítvány.pdf
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
polgardi.hu/upl/file/CSSK_II_6_.pdf
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat: -
 
II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_7_.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal: -
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: -
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat: -
 
II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_8_.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal: -
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: -
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_8_.pdf
 
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
a.) Polgárdi város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_9_.pdf
b.) Poglárdi Polgármesteri Hivatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_9_.pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: -
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_9_.pdf
 
II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_10_.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_10_.pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: -
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat: -
 
II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_11_.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri HIvatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_11_.pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: -
f.) Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: --
 
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
a.) Polgárdi Város Önkormányzata
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_13_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Polgárdi Város Önkormányzata_II_13_ közérdekű adat szabályzat.pdf
b.) Polgárdi Polgármesteri Hivatal
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_13_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Hivatal_II_13_ közérdekű adat szabályzat.pdf
c.) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: -
d.) Gondozási Központ: -
e.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata: -
f.) Polgrádi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_13_.pdf
polgardi.hu/upl/file/Roma_II_13_ közérdekű adat szabályzat.pdf
 
 

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változások: --

 

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: --

 

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: --

 

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: --

 

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: --

 

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrhasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: --

 

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: --

 

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: --

 

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: --

 

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: --

 

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: --

 

II.25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közsolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével össszefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: --
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hirdetéselőző hónapelőző hónap 2023. október következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

 
HirdetésHirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi,
Batthyány utca 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu

Hirdetés