Hírek

Eb összeírás


2018. 07. 11. 09:45
 
Tájékoztatás a 2018. évi eb összeírásról

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §

 

(1)    bekezdése alapján a Polgárdi Város Önkormányzata az ebrendészeti

 

feladatai ellátása érdekében Polgárdi város közigazgatási területén tartott

 

ebek nyilvántartásba vétele céljából 2018. július 16. napja és 2018. augusz-

 

tus 31. napja között ebösszeírást végez.

 

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt ada-

tokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás

önbevallásos módszerrel történik.

 

 

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró

adatlap”-ot, majd visszajuttatni az Önkormányzat részére. Az adatlapok

sokszorosíthatók vagy beszerezhetők a Polgárdi Polgármesteri Hivatal

(Polgárdi, Batthyány utca 132 .) portáján, illetve letölthetők INNEN!

 

 

Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve) az alábbi úton lehet benyúj-

tani:

    személyesen a Polgárdi Polgármesteri  Hivatal portáján,

    a Polgármestei Hivatalnál található postaládába helyezve,

    postai úton a Polgárdi Polgármesteri  Hivatalnak címezve (8154 Pol-

      gárdi, Batthyány utca 132.)

    elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az ado@polgardi.hu elektroni-

      kus címre küldve.

 

 Az ebösszeíró adatlapok benyújtási határideje: 2018. augusztus 15.

 

 Az ebösszeírás során adatot szolgáltatni köteles:

 

    a 2015. évi ebösszeírás során bejelentett ebek tartója, tulajdonosa,

    a 2015. évi ebösszeírás óta újonnan a háztartásokba került, az állat-

     orvos által már az országos nyilvántartásba rögzített ebek tartója, tu-

      lajdonosa, továbbá

    a 2015. évi ebösszeírás során be nem jelentett ebek tartója, tulajdono-

      sa.

 

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az eb-

nyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tar-

tási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamato-

san adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével és benyújtásá-

val!

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az állatvédelmi bírságról

szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében, 30.000 forint összegű

bírság kiszabását vonja maga után.

 

 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből

tartott állatoktartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.

 rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától

a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel)

 megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott

kötelezettségének még nem tett eleget, azt haladéktalanul pótolja.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Polgárdi, 2018. július 10.

 

 

 

 

                                                                 Dr. Zaccaria Beáta Lea s.k.

                                                                                  jegyzőIdőjárás

előző hónapelőző hónap 2019. június következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 

 
Képújság

Facebook

FELHÍVÁS
Álhír az egyes internetes oldalakon terjedő 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás.

HirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi,
Batthyány utca 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu