Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


2018. 05. 17. 11:17
 
Polgárdi Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2018. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról


Polgárdi Város Önkormányzata az önkormányzati támogatásokról szóló 6/2018. (V.2.) rendelet 8. §-a alapján pályázatot ír ki a településen tevékenykedő   társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek – ide értve a sportszervezeteket is – számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez biztosítandó önkormányzati – pénzbeli – támogatás nyújtására.


1.    Pályázhatnak: a polgárdi székhelyű szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, működésük a jogszabályi előírásoknak megfelelő és folyamatos, továbbá az alapító okiratukban/alapszabályukban szereplő tevékenységüket ténylegesen Polgárdiban folytatják.

2.    A támogatás cél jelleggel nyújtható, az kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.

3.    A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a.    a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését, természetes személy pályázó esetén annak természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét,
b.    a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege utalható,
c.    a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
d.    részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
e.    az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
f.    a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
g.    jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül,
h.     jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.

Fontos! A támogatás biztosításának és a támogatási összeg rendelkezésre bocsátásának kifejezett feltétele, hogy a támogatott a támogatás tervezett felhasználásáról részletes költségvetést nyújtson be az Önkormányzathoz.

4.    A pályázati dokumentáció tartalma, kötelező mellékletei:
A.    melléklet: Támogatási kérelem
B.     melléklet: Pénzügyi terv
C.     melléklet: Részletes költségvetés a támogatás tervezett felhasználásáról
D.     melléklet: Nyilatkozat
-    rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
-    arról, hogy átlátható szervezetnek minősül, és
-   a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.
E.    melléklet: A pályázó szervezet alapító dokumentuma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a pályázó által hitelesített másolat.
F.    melléklet: Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Polgárdi város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.

5.    Benyújtás módja, helye: a pályázatokat 1 eredeti példányban, ajánlott küldeményként, postai úton vagy személyesen írásban kell benyújtani a következő címre:
Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi Batthyány utca 132.
A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázat önkormányzati támogatásra

6.    A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 16.

7.    Szerződéskötés: az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázókkal Polgárdi Város Önkormányzata Támogatási Szerződést köt.

8.    A pályázati támogatások elszámolásának határideje: a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb a folyósítást követő 1 év.

9.    Pályázni a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, csak géppel kitöltött támogatási kérelmen és a felsorolt mellékletek csatolásával. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A támogatási kérelem letölthető innen. A nyilatkozat letölthető innen.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatásokról szóló  6/2018. (V.2.) önkormányzati rendelete letölthető innen.

Polgárdi Város Önkormányzata a nyertes pályázók nevét és támogatásuk összegét a www.polgardi.hu honlapon közzéteszi.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Pályázati kapcsolattartó: Héja Ágnes
E-mail: agnes.heja@polgardi.hu

Polgárdi, 2018.05.17.

Nyikos László
polgármesterIdőjárás

előző hónapelőző hónap 2019. május következő hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

 
Képújság

Facebook

FELHÍVÁS
Álhír az egyes internetes oldalakon terjedő 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás.

HirdetésKapcsolat
Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi,
Batthyány utca 132.
Tel/fax: (22) 576-230
onkormanyzat@polgardi.hu